10 מהנרצחים בשנה האחרונה חברה הערבית

Unlike similar U.S. movement, the majority of the Arab population looking for greater police involvement, not less, as soaring crime rates within the sector point to the state’s poor handling of the situation